Bigware, spol. s r.o.

Novinky

Zmena sídla

E-mailE-mail Tlačiť PDF

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť BIGWARE, spol. s r.o. , Komárňanská 56, 94655 Pribeta dňa 11.06.2013 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Nitra zmenila sídlo.

Nové sídlo spoločnosti:
BIGWARE, spol. s r.o.
Ožvoldíkova 11
841 02, Bratislava - Dúbravka

Fakturačná adresa je totožná s poštovou adresou. V súvislosti so zmenou sídla spoločnosti nedochádza k žiadnym iným zmenám identifikačných údajov a aj telefonické a e-mailové kontakty ostávajú nezmenené. Prosíme Vás, aby ste v korešpondencii s nami po 24.6. 2013 používali výlučne novú adresu spoločnosti.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

 

O spoločnosti

E-mailE-mail Tlačiť PDF

Spoločnosť BIGWARE, spol. s r.o. bola založená v roku 2009 s cieľom uspokojiť svojich klientov ako aj získať nových zákazníkov a ponúknúť im výhody, ktoré sa dajú získať vzdialenou správou systémov alebo minimalizovať náklady na softvér a to vrátane kancelárskych balíčkov ako aj serverových produktov.

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné služby v oblasti informačných technológií od správy a dodania serverov, počítačov, sieťových komponentov, hardvéru, špecializovaných software riešení, čím naším zákazníkom minimalizujeme náklady na administráciu systémov. Taktiež podskytujeme naším zákazníkom aj zaškolenie do jednotlivých software riešení  a systémov.Našim klientom ponúkame hlavne riešenia na báze otvorených zdrojových kódov, šírených zadarmo.

Zabezpečujeme 24 hodinový monitoring, údržbu a správu informačných systémov na profesionálnej úrovni. Samozrejmosťou je aj telefonická a e-mailová technická podpora pre užívateľov.

 
You are here: Úvod